ASSEMBLEE SINDACALI

Assemblea sindacale 26-11-2020.pdf
Assemblea sindacale 01-12-2020.pdf
Assemblea sindacale 02-12-2020.pdf
Assemblea sindacale 04-12-2020.pdf
Assemblea sindacale 03-12-2020.pdf
Assemblea sindacale docenti di religione cattolica 18-12-2020.pdf
Allegati
Assemblea sindacale 27-01-2021.pdf
Assemblea sindacale 12-02-2021 docenti di sostegno.pdf
Assemblea sindacale 22-02-2021 personale precario.pdf
Assemblea sindacale 18-03-2021.pdf
Aeemblea sindacale 25-03-2021.pdf
Assemblea sindacale 07-05-2021.pdf
Assemblea sindacale 04-05-2021.pdf
Assemblea sindacale 13-05-2021.pdf
Assemblea sindacale 18-05-2021.pdf
Assemblea sindacale 31-05-2021.pdf
Assemblea sindacale 03-06-2021.pdf